دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

روابط عمومی دانشگاه هرمزگان

 

 

   تلفن:07633711015

 

شرح وظايف: 

روابط عمومي در يک سازمان، دريچه اي است که از وراي آن فعاليتهاي يک سازمان به خوبي قابل مشاهده است و به عنوان نهادي بنيادي در نظام مديريتي حدفاصل بين مخاطبان و مسئولان يک سازمان است. فعاليتهاي اين واحد به دوبخش درون سازماني و برون سازماني تقسيم مي شود.

الف(  درون سازماني شامل :

1- ساماندهي روابط بين دانشکده ها و واحدهاي زير مجموعه دانشگاه

2-تهيه آرشيو تصويري ازوقايع وروند پيشرفت دانشگاه

3-- همکاري جهت برگزاري سمينارهاي علمي و هدايت فعاليتهاي بخشهاي مختلف دانشگاه در اين ارتباط

4- ارائه تاريخچه مختصري از دانشگاه و ثبت وقايع مهم در روند روبه پيشرفت آن

5-تهيه تصاوير اعم از عکس و فيلم از مراسم، کنفرانسها، تجمعات و تحولات دانشگاه و حفظ آنها

6- تهيه گزارش تصويري از روند فعاليتهاي عمراني

ب) برون سازماني شامل :

1- معرفي دانشگاه به دانشگاهها، موسسات مختلف علمي-پژوهشي و مراکز تحقيقاتي و صنعتي از طريق انتشار کتب و بروشورهاي تبليغاتي

2- برقراري ارتباط با صدا و سيما و رسانه هاي ملي و محلي جهت انعکاس اخبار و رويدادهاي دانشگاه

3- انتشار نشريه خبري دانشگاه

روابط عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین زمینه سازی برای دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان برای حرکت در مسیر آن است .به عبارت دیگر روابط عمومی هنر مردم داری است .روابط عمومی تمامی تلاش خود را معطوف تنظیم روابط سازمان و مردم می کند ، هوشمندانه سعی می نماید اهداف و برنامه ی سازمان با اتکاء به اصول اخلاقی و رسالت حرفه ای در قالب کار برنامه ای در جهت تحقق و حفظ منافع سازمان و مردم بکار بندد. وظایف روابط عمومی برقراری ارتباط صحیح و منطقی و اصولی با مخاطبان و همچنین اطلاع رسانی شفاف و روشن و دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان با بکار گیری روش و فنون مختلف می باشد .

3   2
بازدید امروز: 12    بازدید کل: 12158
captcha