آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0
08 اسفند 1402

بازدید دانش آموزان مدرسه شهید تندگویان از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

بازدید دانش آموزان مدرسه شهید تندگویان از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

14 بهمن 1402

بازدید دانش آموزان دبیرستان شاهد از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

بازدید دانش آموزان دبیرستان شاهد از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

04 بهمن 1402

برگزاری نشست مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در استان هرمزگان

برگزاری نشست مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در استان هرمزگان

09 آبان 1402

راه‌اندازی سایت دفع پسماند

راه‌اندازی سایت دفع پسماند توسط آزمایشگاه مرکزی

10 خرداد 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مبانی ISO-17025

10 اردیبهشت 1402

بزرگداشت حکیم اسماعیل جرجانی

برگزاری مراسم روز ملی آزمایشگاه

30 فروردین 1402

برگزاری کارگاه اصول و کاربرد دستگاه HPLC

برگزاری دوره آموزش دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

30 فروردین 1402

برگزاری کارگاه عملی و تئوری GC-MS

برگزاری دوره آموزش دستگاه کروماتوگرافی گازی جفت شده با دتکتور طیف سنج جرمی