دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

نمای محیط آموزشی

نمای داخلی محیط آموزشی

 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
picture
picture picture
picture

نمای بیرونی دانشکده ها

 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture

نمای بیرونی خوابگاه ها

پارک بسیج

 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture

8   6
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 7237