آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگانفروشگاهفروشگاهدستگاه کروماتوگرافی گازی - دتکتور طیف سنج جرمی(GC-MS)شناسایی آنالیت با متد نویسی شناسایی (تزریق با متد نویسی ) آزاد

شناسایی (تزریق با متد نویسی ) آزاد


آزاد
مشخصات 0 نظرات 1   0
ویژگی‌های محصول
موجود در انبار
1,200,000 تومان

مشخصات