آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگانفروشگاهفروشگاهدستگاه کروماتوگرافی گازی - دتکتور طیف سنج جرمی(GC-MS)شناسایی آنالیت با متد نویسی شناسایی (تزریق با متد نویسی دانشجویی)

شناسایی (تزریق با متد نویسی دانشجویی)


دانشجویی
مشخصات 0 نظرات 0   0
ویژگی‌های محصول
موجود در انبار
450,000 تومان

مشخصات