مدیریت امور آموزشی
 
EnAr

مدیر امور آموزشی

برنامه زمانی دریافت خدمات آموزشی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند: برای پیگیری امور آموزشی می توانند حداکثر تا تاریخ 1403/04/24 به این اداره مراجعه و یا تماس حاصل نمایند.

اطلاعیه

برنامه زمانی دریافت خدمات آموزشی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، برای پیگیری امور آموزشی می توانند حداکثر تا تاریخ 1403/04/24 به این اداره مراجعه و یا تماس حاصل نمایند. خاطرنشان می سازد باز انجام ارائه خدمات از تاریخ 1403/06/03 می باشد.

 

  مدیریت امور آموزشی دانشگاه

 

0   6
بازدید امروز: 24    بازدید کل: 809
captcha