معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

راهنمای سامانه فرنما

راهنمای سامانه فرنما

راهنمای سامانه فرنما

 راهنمای سامانه فرنما
دبیران انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی  و تشکل‌های دانشجویی

جهت ثبت نام و ثبت فعالیت‌های فرهنگی 

نحوه ثبت فعالیت در سامانه فرنما 

نحوه ثبت نام در سامانه فرنما

3   0
بازدید امروز: 9    بازدید کل: 542
captcha